Miasto i jego okolice stanowią wizytówkę specyficznej urody całej krainy i jej dziedzictwa historyczno-kulturowego. Jak w soczewce skupione są tu bowiem najbardziej charakterystyczne dla ziem polodowcowych formy krajobrazu, roślinność oraz świat zwierząt.

Naturalne parki leśne i aleje tworzone przez wiekowe dęby i jałowce przydają uroku okolicy, otoczonej sosnowymi lasami wysokopiennymi i borami jodłowymi.

Nieodłącznym elementem krajobrazu polodowcowego są głazy narzutowe, które doskonale komponują się z charakterem tutejszej roślinności poszycia : mchy, borówki, paprocie, leszczyna, maliny.

Okoliczne lasy stanowią ostoję zwierzyny łownej: wilka, dzika, jelenia, łosia, sarny.; z ptaków : cietrzewie i głuszce. Nie brakuje też typowego ptactwa wodnego i błotnego: kaczek, perkozów, kormoranów, łabędzi, czapli, żurawi, bocianów. W tutejszych jeziorach złowić można szczupaka, sandacza, węgorza.

(Fot. By PanSG - Praca własna, GFDL)