Na pierwszy plan wybijają się remonty dróg. W 2016 roku zainwestowano w nie 7 650 000 zł. Zmodernizowane zostały następujące drogi w Szczytnie: ul. Gnieźnieńska, ul. Kochanowskiego, ul. Leśna, ul. Lwowska, ul. Łomżyńska, ul. Tetmajera i Klonowa oraz ul. Żeromskiego. Sporządzono również dokumentację na przebudowę ulic Wasińskiego, Korczaka i Żeromskiego. Koszt dokumentacji to 110 000 zł. Wyremontowano oświetlenie, drogi i chodniki za łączną kwotę 1 350 000 zł. Zmodernizowane drogi oraz oświetlenie z pewnością zwiększą bezpieczeństwo pieszych i prowadzących pojazdy mechaniczne.

Został również zrealizowany projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego i sporządzono dokumentację na budowę bloku komunalnego.

Budowa kanalizacji
Spora część środków została przeznaczona na budowę kanalizacji (830 500 zł): deszczowej na ul. Chrobrego oraz sanitarnej i sieci wodociągowej na osiedlu Kochanowskiego (I etap prac). Dzięki sieci kanalizacyjnej mieszkańcy wreszcie będą mieli dostęp do bieżącej wody.
W 2016 roku 300 000 zł zainwestowano w prace remontowe w szkołach. To spora kwota. Odnowione szkoły sprzyjają nauce i chętniej się w nich przebywa.

Na 2017 rok
Rok 2017 również będzie ciekawy pod względem inwestycji. Głównie będą remontowane drogi, tak jak w poprzednim roku. Planowane są działania na następujących odcinkach: Pasym – Dźwierzuty; Dzieżki – Nowy Dwór; Rozogi – Wielbark.

(Fot. Pixabay / CC0)