Sprawowała też nadzór nad klubokawiarniami, świetlicami i zespołami regionalnymi w celu popularyzowania chlubnych tradycji mazurskich, kurpiowskich i wileńskich.

Pierwszą założycielką pracowni artystycznych była pani Zofia Kniejowa, nauczycielka ze Śląska. W 1958 roku do pracowników dołączył Janusz Kokoryn, ktory w ramach działań plastycznych zorganizował dodatkowo pracownię modelarską.
W latach 1963-1971 kierownikiem została pani Marta Rzepińska. W tym właśnie czasie w domu kultury gościło wiele sław, m.in. słynna polska aktorka Mieczysława Ćwiklińska.
W 1967 roku w placówce zaczął działać zespół fotograficzno-filmowy prowadzony przez pana Janusza Rzepińskiego, a od 1968 roku – koło filatelistyczne dla młodzieży i dorosłych, prowadzone przez wiele lat przez pracownika WSPol w Szczytnie, pana Stanisława Gołotę.
W 1970 r. wystartował Dyskusyjny Klub Filmowy. W ramach działalności klubu do Szczytna zawitały światowe nowości, gościli tu też znani aktorzy, np. Witold Kałużyński, Olgierd Łukaszewicz.

W kolejnych latach placówka nadal prężnie się rozwijała. Powstało Towarzystwo Kultury Teatralnej pod kierunkiem Krystyny Godlewskiej, Kabaret „Gwuść”, Amatorski Teatr „Gramma 2”, zespół wokalno-taneczny „Pod sceną”, zespół rockowy Hunter, wydawana była też gazetka kulturalna „Chłam”.

(MW / Fot.